بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669131
تامین تجهیزات شامل لوله و محصولات فلزی جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 03/12/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668646
تامین و جایگزینی 11سامانه الکتریکی MOCS تاسیسات نفتی در دخان
تاريخ انقضا 21/11/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668644
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات کمکی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 26/11/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668617
تامین و نصب برج خنک کننده جهت واحد آسفالت پالایشگاه ذیقار، بصره
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668614
تامین تجهیزات شامل Sand Control Tools جهت میدان نفتی در میسان
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668613
تامین تجهیزات شامل Instrument Valves و قطعات جهت میدان حلفایه
تاريخ انقضا 28/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668612
تامین Critical Spare Parts جهت ایستگاه تقویت تزریق آب میدان حلفایه
تاريخ انقضا 17/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668611
تامین تجهیزات شامل لوله ترموپلاستیک تقویت شده جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 15/11/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.