بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632637
جایگزینی شنت رئاکتور 37MVAR و 20MVAR پست‌ برق شیخوپورا، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.