بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632638
جایگزینی اتوترانسفورماتور 500/220kV, 450MVA پست برق گاتی، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.