بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632643
احداث 68 کیلومتر خطوط انتقال هوایی برق 220kV و 500kV جواری - خورگا
تاريخ انقضا 26/11/2018
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.