بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633218
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال 220kV روسومو فالس - گیتگا
تاريخ انقضا 04/12/2018
كشور: بوروندی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.