بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633226
تامین تجهیزات پست برق جهت پروژه خط انتقال در منطقه شمال غربی
تاريخ انقضا 04/12/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.