بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636337
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه 300MW در حلب (تمدید)
تاريخ انقضا 25/03/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.