بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636343
جایگزینی واحدهای بسته AC مجهز به خنک کننده آب ایستگاه G در دبی
تاريخ انقضا 06/03/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.