بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637585
احداث و تکمیل خط انتقال برق 400kV به طول 181 کیلومتر در اوتاراکهاند
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.