بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638628
تامین تجهیزات جهت پروژه برق رسانی مسیر ریلی پاپ – نمنگان - اندیجان
تاريخ انقضا 16/05/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.