بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639519
تامین تجهیزات شامل خازن 132kV,25Mvar پست برق 132/20kV در هرات
تاريخ انقضا 09/06/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.