بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639919
نظارت و بازرسی تجهیزات ایمنی سد، پروژه نوسازی نیروگاه برقابی نورک
تاريخ انقضا 16/08/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.