بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641345
نوسازی شبکه توزیع LV و MV جهت برنامه به روز رسانی مطلوبیت برق
تاريخ انقضا 03/09/2019
كشور: گویان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.