بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642434
تامین و نصب 2 نیروگاه برقابی کوچک مقیاس در لوفتا، پروژه انرژی تجدیدپذیر
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.