بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643342
طراحی، تامین و نصب پست 500kV و خط انتقال برق جواری - تسکالتوبو
تاريخ انقضا 16/10/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.