بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645446
طراحی، تامین و نصب پست‌های 220/132/33kV و 132/33kV در 2 منطقه
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.