بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646345
تامین کنتورهای پیش پرداخت و کابل برق جهت پروژه دسترسی به انرژی
تاريخ انقضا 20/01/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.