بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646346
تامین و نصب 2نیروگاه برقابی کوچک مقیاس در لوفا، پروژه انرژی تجدیدپذیر
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.