بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647733
عملیات پوشش Casing جهت چاههای دینگ و پاتوها، پروژه زمین گرمایی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: اندونزی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.