بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648443
احداث خطوط انتقال 400kV در مجموع به طول 438 کیلومتر جهت 4 منطقه
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.