بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653049
احداث پست برق 33/11kV و خط توزیع 33kV,400V جهت منطقه مومبوئا
تاريخ انقضا 14/08/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.