بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654446
عملیات نصب 448 کنتور 35kV, 110kV, 220kV, 500kV در پست‌های برق
تاريخ انقضا 28/09/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.