بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655931
تامین، نصب و راه اندازی EPC خط انتقال برق 220kV پل هاشمی - شیندند
تاريخ انقضا 23/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.