بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655934
عملیات نگهداری فنی گاز توربین متحرک در نیروگاه 2.5MW پنسکی، حلب
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.