بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657624
احداث نیروگاه برقابی کیال خوار شامل سد وزنی بتونی و سازه های مرتبط
تاريخ انقضا 14/12/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.