بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657626
طراحی، تامین و نصب ترانسفورماتور در مسیر ریلی پپ – نمنگان - اندیجان
تاريخ انقضا 09/02/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.