بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657632
تامین، نصب و راه اندازی سامانه کنترل پست 330/66/11kV در چامبیشی
تاريخ انقضا 18/12/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.