بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657825
عملیات منفعل سازی Passivation جهت شنت رئاکتورهای 132kV در دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.