بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657834
تامین ترانسفورماتور 300MVA 230kV جهت گسترش سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 26/01/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.