بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659736
عملیات نگهداری و تعمیر جهت توربین گاز متحرک 2.5MW در نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.