بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659741
طراحی، تامین و نصب جهت نوسازی و گسترش شبکه توزیع برق هرات
تاريخ انقضا 17/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.