بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665634
تامین شنت رئاکتورهای 500kV پروژه سامانه انتقال برق در منطقه جنوب
تاريخ انقضا 24/08/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.