بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668647
تامین 12 دستگاه Sealing Ends Unit 230KV – GIS و ملزومات (تمدید)
تاريخ انقضا 14/11/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.