بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669922
تامین تجهیزات شامل 150هزار کیت نوری جهت نیروگاه برق خورشیدی
تاريخ انقضا 10/01/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.