بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698603
تامین شانت رئاکتور 70Mvar 500kV جهت بکارگیری در سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 11/06/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.