بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698617
طراحی، تامین و نصب سامانه اسکادا جهت راه آهن خیوه – گرگانج - بخارا
تاريخ انقضا 03/06/2024
كشور: ازبکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.