بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653934
طراحی، تامین و نصب کابل‌های 33kV زیر آبی و هوایی جهت جزیره هاتیا
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653933
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 400kV ماتامبو - فومبیا
تاريخ انقضا 22/09/2020
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653923
طراحی، تامین و نصب اتو ترانسفورماتور 220/110/30kV پست برق بوگیسیرا
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653922
تامین تجهیزات نوسازی سامانه کنترل پست برق 500kV و 200kV منطقه مرکزی
تاريخ انقضا 11/09/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653916
تامین، نصب و راه اندازی سامانه تست کنتورهای 3فاز و تکفاز، هیات برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653915
تامین تجهیزات شامل 750 قطعه فیوز 12kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653914
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست برق 220/20kV در شیندند
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653913
طراحی، تامین،  نصب، تست و راه اندازی پست برق 220/20kV منطقه فراه
تاريخ انقضا 01/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.