بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683518
تامین تجهیزات شامل انواع برقگیر Surge Arrester پروژه انتقال برق جنوب
تاريخ انقضا 02/03/2023
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683517
تامین تجهیزات شامل خازن شنت Shunt Capacitor Bank پروژه برق غرب
تاريخ انقضا 28/02/2023
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682616
تامین، نصب و گسترش پست‌ برق 110/30kV در نیاگاتار، گابیرو و گیومبی
تاريخ انقضا 13/01/2023
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682615
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 132/33/11kV در پوکهاریا
تاريخ انقضا 17/01/2023
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682605
طراحی، تامین، احداث‌، نصب و راه اندازی پست برق 33/11kV در کولنا
تاريخ انقضا 26/01/2023
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676958
طراحی، تامین و نصب سامانه های برق خورشیدی در 13 منطقه روستایی
تاريخ انقضا 22/08/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676956
تامین و نصب ژنراتورهای دیزلی 1.8MW و مخازن سوخت در منطقه لوفا
تاريخ انقضا 12/08/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676945
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست 230/33kV در منطقه جنوب غربی
تاريخ انقضا 01/08/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.