بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673725
تامین تجهیزات پست برق فشار متوسط  3.3kV در پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673722
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی نیروگاه برق جهت CPF-2 در حلفایه
تاريخ انقضا 08/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673334
تامین و احداث خطوط انتقال 400kV و 225kV در کندار، طینه و الصخیره
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673332
طراحی، تامین و نصب خطوط برق LV و MV و خدمات اتصال در نیاماشکی
تاريخ انقضا 14/04/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673319
طراحی، تامین، احداث و نصب پست‌های شبکه برق 132/33kV کالاوانا
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673318
تامین تجهیزات شامل 18000 قطعه پین ایزولاتور 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 20/04/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673314
تامین ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان 230kV و 115kV پروژه انتقال برق
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673313
تامین ترانسفورماتورهای 115kV و 22kV پروژه انتقال برق سد اوبالراتانا
تاريخ انقضا 18/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.