بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646141
تامین 3000 قطعه سوئیچ‌های DDLO انواع 11kV و 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 02/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646138
تامین انواع تجهیزات شامل کنتورهای دیجیتال تکفاز و 3فاز جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 11/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646134
تامین تجهیزات شامل پست برق متحرک 11/33kV نوع GIS مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646125
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه بادی 10MW جندر در حمص
تاريخ انقضا 01/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646124
طراحی، ساخت، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه 300MW در حلب
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646123
طراحی، ساخت، تامین، احداث،‌ نصب و اجرای نیروگاه 300MW دیر الزور
تاريخ انقضا 25/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645657
طراحی و احداث شبکه پست برق 132/33kV واگاواتا جهت فاز دوم هوارانا
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645656
تامین ترانسفورماتور 500kV جریان جهت واحدهای 11 تا 14 نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 31/12/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.