بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652827
جایگزینی خط انتقال 11kV به کابل UG جهت پروژه انرژی هوشمند بنگالورو
تاريخ انقضا 29/07/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652821
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست برق 33/11kV متحرک، داکا
تاريخ انقضا 27/07/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652818
تامین و نصب تجهیزات جهت عملیات اورهال واحد 2 نیروگاه برقابی نغلو
تاريخ انقضا 15/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652817
تامین تجهیزات شامل ژنراتورهای 1000KVA جهت وزارت امور مالی، کابل
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652813
تامین تجهیزات شامل 11000متر کابل مسی روکش XLPE جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652812
تامین تجهیزات برق شامل کنداکتور ABC آلومینیومی به طول 2000کیلومتر
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652811
تامین تجهیزات شامل سوئیچ Load Break SF6 36kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652343
نوسازی سامانه توزیع برق اوئورک هانگی، اورخون و خنتئی در اولانباتور
تاريخ انقضا 09/07/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.