بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674652
تامین و نصب تجهیزات و خط تخلیه 33kV پروژه برقابی 9.4MW نیمبا کانتی
تاريخ انقضا 06/06/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674648
تامین شنت رئاکتور 55MVAR 500kV جهت پروژه ارتقاء سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 21/06/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674647
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه SAS جهت شبکه پست‌های برق
تاريخ انقضا 27/05/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674646
طراحی، تامین، نصب و اجرای نیروگاه خورشیدی 1500KW در سانتو آمرو
تاريخ انقضا 06/06/2022
كشور: سائوتومه و پرنسیپ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674633
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست 33/11kV در منطقه راجشاهی
تاريخ انقضا 30/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674632
تامین، نصب و راه اندازی کنتورهای برق هوشمند پیش‌پرداخت و خدمات
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673733
تامین مدارشکن و سوئیچ‌های قطع اتصال، پروژه سامانه برق در هینکانگ
تاريخ انقضا 12/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673732
تامین خازن‌های شنت 115kV و 33kV جهت گسترش سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 06/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.