بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673311
تامین مدارشکن و سوئیچ قطع اتصال 22kV پروژه انتقال برق سد اوبالراتانا
تاريخ انقضا 28/04/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672843
مهندسی، تامین و احداث EPC ژنراتور استاتیک توان، پروژه انرژی تجدیدپذیر 
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672842
عملیات گسترش سامانه انتقال برق در لوئی نونگبوئا، استان کهان ‌کائن
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672841
تامین کابل آلومینیومی روکش PVC به طول 1500 کیلومتر جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672831
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 33/11kV در میرگنجی
تاريخ انقضا 30/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672829
تامین و راه اندازی سامانه های تست کابل ‌ولتاژ متوسط  33kV در دبی
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672827
تامین و نصب سامانه RMS جهت پروژه مدرن سازی شبکه برق رسانی
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672826
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های 132/33/11kV در باردگهات
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.