بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647308
تامین تجهیزات شامل 148000 انواع گیره و اتصال دهنده جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647307
تامین 8000 قطعه ایزولاتور پین Insulators Pin 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647306
تامین تجهیزات شامل 79 تن انواع وایرهای نگهدارنده جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647141
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 66/22kV مناطق مختلف
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647139
طراحی و احداث 234 کیلومتر خطوط 400kV و 230kV و 63kV در اصفهان
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: ایران (اطلاع رسانی ویژه)
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647136
طراحی، تامین، احداث و نصب 118 کیلومتر خط 500kV راغون – سنگ‌توده
تاريخ انقضا 14/02/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647129
تامین مدارشکن 0.4kV جهت نیروگاه سیکل ترکیبی 150MW در چاندپور
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647128
بازرسی مسیر گاز داغ HGPI جهت توربین نیروگاه 60MW در شاهجی‌بازار
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.