بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673731
تامین کنداکتور خط انتقال جهت پروژه ارتقاء سامانه برق در منطقه شمال
تاريخ انقضا 05/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673728
طراحی، تامین، نصب و احداث کابل زیرزمینی 220kV شبکه ایستگاه کلمبو
تاريخ انقضا 08/06/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673727
تامین تجهیزات شامل کابل آلومینیومی روکش PVC به طول 1060 کیلومتر
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673726
تامین تجهیزات شامل 48هزار قطعه انواع فیوزهای HRC جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673725
تامین تجهیزات پست برق فشار متوسط  3.3kV در پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673722
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی نیروگاه برق جهت CPF-2 در حلفایه
تاريخ انقضا 08/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673334
تامین و احداث خطوط انتقال 400kV و 225kV در کندار، طینه و الصخیره
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673332
طراحی، تامین و نصب خطوط برق LV و MV و خدمات اتصال در نیاماشکی
تاريخ انقضا 14/04/2022
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.