بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647123
تامین تجهیزات شامل 11 کیلومتر انواع کابل مسی روکش PVC تک هسته
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647122
تامین مدارشکن ریکلوزر اتوماتیک 36kV, 400A مجهز به سامانه ارتباطی
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647121
تامین Three phase Stationery Meter Test System جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646855
طراحی، تامین و احداثLabyrinth Type Fuse-Gates  در سد سانزسوکی
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646843
احداث 85 کیلومتر خط انتقال 132kV و پست برق 132/33kV در کاروی
تاريخ انقضا 11/02/2020
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646842
تامین و احداث 23 کیلومتر خطوط 11kV و نصب ترانسفورماتورهای توزیع
تاريخ انقضا 11/02/2020
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646841
تامین تجهیزات LV شامل کابل و اتصالات و کنتور جهت نصب 4800 اشتراک
تاريخ انقضا 11/02/2020
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646835
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 50MW در سوناگازی
تاريخ انقضا 27/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.