بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645237
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست 400kV بوگارا، رهانپور و گوپالگنج
تاريخ انقضا 11/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645225
تامین 80 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 230/400V جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645224
تامین تجهیزات شامل 10 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 33kV صنعت برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645223
تامین قطعات شامل مدارشکن و ترانسفورماتور 36kV جهت پست‌های برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645222
تامین تجهیزات Dielectric Frequency Response Analyzer جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645221
تامین 55 هزار قطعه Deal End Assembly جهت ABC 230/400V صنعت برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645217
تامین و اجرای خط انتقال پست‌های  400kV غرب موصل و  132kV الحمام
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645216
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال پست‌ برق 132kV  الحمام - المشارق
تاريخ انقضا 24/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.