بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668244
تامین،‌ احداث، نصب و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی 400MW چاتوگرام
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668243
تامین، نصب و راه اندازی ژنراتور گاز هیدروژن در نیروگاه 335MW ناریانگنجی
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668239
تامین و احداث پست500/230/115kV  سامکهوک، پروژه برق منطقه شمال
تاريخ انقضا 02/12/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668238
تامین و احداث پست 69kV جنوب بانکوک جهت فاز دوم پروژه گسترش برق
تاريخ انقضا 23/11/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668237
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، پروژه برق نامفونگ
تاريخ انقضا 21/12/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668235
خدمات مشاوره جهت نصب نیروگاه خورشیدی 2MWp مخزن آبشار تاماریند
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668233
تامین 125کیلومتر انواع کنداکتور ABC آلومینیومی 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668232
تامین 2000 قطعه ایزولاتور تنش Insulator Tension 33kV صنعت برق
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.