بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304017
طراحي، تامين و احداث سامانه ارتباطات راه دور، جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 17/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304016
تامين توربين و چرخه روغن Turbine & Circulating Oil جهت نيروگاه برق در بصره
تاريخ انقضا 14/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304015
تامين 38 هزار مورد كنتور تكفاز و 8 هزار مورد كنتور سه فاز جهت وزارت برق
تاريخ انقضا 15/07/2013
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303284
پروژه عمومي نوسازي نيروگاههاي برقابي شامل تامين و نصب تجهيزات و مشاوره
تاريخ انقضا 11/06/2014
كشور: اوكراين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303266
طراحي، تامين، نصب و راه اندازي 267 كيلومتر خطوط انتقال نيرو 132 كيلو ولت
تاريخ انقضا 21/08/2013
كشور: پاكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 303265
طراحي، تامين، نصب و راه اندازي خطوط انتقال نيرو o132KVبه طول 209 كيلومتر
تاريخ انقضا 20/08/2013
كشور: پاكستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 302171
پروژه عمومي احداث 80 كيلومتر خطوط انتقال نيرو و پستهاي برق در جواري
تاريخ انقضا 02/05/2014
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 211113
پروژه عمومي نوسازي نيروگاه برقابي يونا و احداث نيروگاه برقابي 20مگاواتي وراندوك
تاريخ انقضا 24/01/2014
كشور: بوسني و هرزگوين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.