بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673319
طراحی، تامین، احداث و نصب پست‌های شبکه برق 132/33kV کالاوانا
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673318
تامین تجهیزات شامل 18000 قطعه پین ایزولاتور 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 20/04/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673314
تامین ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان 230kV و 115kV پروژه انتقال برق
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673313
تامین ترانسفورماتورهای 115kV و 22kV پروژه انتقال برق سد اوبالراتانا
تاريخ انقضا 18/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673312
تامین تجهیزات شامل تابلو برق 33kV جهت پروژه گسترش سامانه انتقال
تاريخ انقضا 19/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673311
تامین مدارشکن و سوئیچ قطع اتصال 22kV پروژه انتقال برق سد اوبالراتانا
تاريخ انقضا 28/04/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672843
مهندسی، تامین و احداث EPC ژنراتور استاتیک توان، پروژه انرژی تجدیدپذیر 
تاريخ انقضا 24/03/2022
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672842
عملیات گسترش سامانه انتقال برق در لوئی نونگبوئا، استان کهان ‌کائن
تاريخ انقضا 31/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.