بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648066
تامین، نصب، راه اندازی و اجرای ایستگاههای شارژ خوردروهای الکتریکی
تاريخ انقضا 06/03/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648058
طراحی، تامین، احداث، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 23MW ناصریه
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648057
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه برق خورشیدی 40MW جندر
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648056
تامین و نصب (کلید در دست) پست انتقال برق 20/66/230KV در لاذقیه
تاريخ انقضا 23/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648054
تامین 1195 دستگاه انواع ترانسفورماتور ایندور و اوتدور جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 04/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648053
تامین تجهیزات شامل 5600 قطعه انواع ایزولاتور (مقره) جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 04/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648052
تامین تجهیزات شامل 100تن A.C.S.R.(Racoon)-7/4.09mm صنعت برق
تاريخ انقضا 04/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648051
تامین تجهیزات شامل Line Crossing Low Level Gantry جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 04/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.