بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672308
تامین ترانسفورماتور 333.33MVA 500kV پروژه ارتقاء سامانه برق شمال
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672307
تامین ترانسفورماتور 333.33MVA 500kV پروژه ارتقاء سامانه برق جنوب
تاريخ انقضا 10/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672301
تامین تجهیزات و قطعات جهت بکارگیری در نیروگاه گازی تاجی، وزارت برق
تاريخ انقضا 06/03/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671827
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 400/230/132kV غرب داکا
تاريخ انقضا 22/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671826
طراحی، تامین،‌ نصب و راه اندازی شبکه پست برق 220/132kV در لاهور
تاريخ انقضا 28/02/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671825
احداث پست برق 33/11kV و تاسیسات مرتبط جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671817
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتور توزیع جهت پروژه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 01/04/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671816
تامین مدارشکن و سوئیچ قطع اتصال 500kV پروژه برق در منطقه جنوب
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.