بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645215
گسترش شبکه جهت پست برق 400kV سد موصل به شیوه کلید در دست
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645214
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال برق 132kV ایستگاه نینوی - الشرقاط
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645213
تامین تجهیزات و اجرای خط انتقال برق 132kV ایستگاه نینوی - مشراق
تاريخ انقضا 19/11/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644925
تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات جهت نیروگاه 150MW چاندرپور
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644915
تامین تجهیزات پست‌های برق شامل پشتیبانی رله ناحیه شمال در لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644913
عملیات بهسازی سامانه توزیع برق شامل پست‌های 33/11kV در مگالایا
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644876
تامین 700 کیلومتر کابل‌های تک هسته‌ای روکش PVC جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 04/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644875
تامین تجهیزات شامل 235 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی، صنعت برق
تاريخ انقضا 04/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.