بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651523
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی دهلیز (نوع فیوز گیت) سد سانزسوکی
تاريخ انقضا 17/06/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651236
عملیات برق‌رسانی به 27 روستا در ناحیه گارنو منطقه خودمختار بدخشان
تاريخ انقضا 26/06/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651232
تامین و نصب سامانه یکپارچه مدیریت IMS جهت پروژه اصلاح بخش انرژی
تاريخ انقضا 21/07/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651227
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات جهت اورهال واحد2 نیروگاه برقابی نغلو
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651211
تامین و نصب سامانه مدیریت انرژی شامل تجهیزات الکتریکال جهت بوشر
تاريخ انقضا 02/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650956
تامین و نصب سامانه OMS جهت پروژه توسعه و دسترسی انرژی الکتریکی
تاريخ انقضا 02/06/2020
كشور: غنا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650954
طراحی و ساخت پنل‌های برق خورشیدی هیات بازاریابی کشاورزی در موکا
تاريخ انقضا 25/05/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650951
طراحی، ساخت،‌ تست و تامین 1.9میلیون لامپ LED جهت روشنایی معابر
تاريخ انقضا 04/06/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.