بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646333
تامین، احداث، نصب و راه اندازی 11 پست برق 33/11kV مجهز به اسکادا
تاريخ انقضا 05/01/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646329
طراحی، تامین و نصب جهت نوسازی گاز توربین در نیروگاه 30MW حلب
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646328
طراحی، ساخت، تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 25MW در جندر
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646327
طراحی، تامین، احداث، نصب و اجرای نیروگاه بادی 100MW دریاچه قطینه
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646324
طراحی و ساخت ترانسفورماتور 800kVA, 11kV/0.4kV نیروگاه کوتماله
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646323
تامین تجهیزات برق شامل کنداکتور ABC آلومینیومی به طول 80 کیلومتر
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646322
تامین تجهیزات شامل قطعات برج‌های گالوانیزه 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646321
تامین 1200 قطعه Compression Clamp جهت کنداکتور زمینی، هیات برق
تاريخ انقضا 15/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.