بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696214
تامین و احداث پست برق 230/115KV و ارتقاء خط انتقال مرتبط بان بیونگ
تاريخ انقضا 26/03/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696213
تامین و احداث خط 230KV رانگسیت – ناوا ناکهان، پروژه گسترش انتقال برق
تاريخ انقضا 28/03/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694073
تامین 12000 انواع کنتور برق LV جهت بکارگیری در پروژه برق خورشیدی
تاريخ انقضا 10/01/2024
كشور: غنا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694071
تامین تجهیزات شبکه شامل تابلو برق 145kV و 245kV پروژه انرژی سبز
تاريخ انقضا 28/12/2023
كشور: سریلانکا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694066
تامین و نصب پست برق 132/33KV الفیحا، القبله و الغدیر در استان بصره
تاريخ انقضا 15/01/2024
كشور: عراق
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694065
عملیات طراحی، تامین و نصب 16 پست برق 33/11.5KV در استان بصره
تاريخ انقضا 15/01/2024
كشور: عراق
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694064
طراحی، تامین و نصب نیروگاه خورشیدی شناور 300MW در غازی بروتها
تاريخ انقضا 09/01/2024
كشور: پاکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683524
احداث نیروگاه خورشیدی 1.6MW و ایستگاه شارژ 2500kW در بایوردو
تاريخ انقضا 24/02/2023
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.