بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654424
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی خط 132kV دانداکهت - راهوگهات
تاريخ انقضا 12/10/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654238
تامین و نصب کابل‌های 400kV روکش XLPE و ملزومات در استان چناق قلعه
تاريخ انقضا 29/09/2020
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654231
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی شبکه توزیع برق در بهاکتاپور و تهیمی
تاريخ انقضا 23/09/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654218
تامین تجهیزات شامل 30000قطعه فیوز 125A جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 09/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654217
تامین تجهیزات شامل 6000 دستگاه کنتور 3فاز – 100آمپر جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 09/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654216
تامین تجهیزات شامل برج‌های گالوانیزه 33kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 09/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654213
تامین پست‌های برق اوتدور پیش‌ساخته 33kV جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 22/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653936
تامین، نصب و احداث پست برق 110/10kV و شبکه توزیع مرتبط در اسفره
تاريخ انقضا 04/09/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.