بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647713
تامین 150هزار قطعه مدارشکن‌های مینیاتوری SP 30A جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647712
تامین 8000 قطعه انواع Circuit Breaker Moulded Case جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647711
تامین تجهیزات شامل Bare Stranded Copper Conductors صنعت برق
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647706
اجرای تست VCB و AV تجهیزات برق فشار بالا HV جهت میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 01/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647703
تامین تجهیزات شامل 21دستگاه پست برق متحرک 31.5MVA جهت بغداد
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647536
تامین تجهیزات و قطعات گیرباکس گاز توربین 20MW جهت نیروگاه رانگپور
تاريخ انقضا 24/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647535
تامین تجهیزات جهت گاز توربین نیروگاه سیکل ترکیبی335MW  نارایانگنجی
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647515
تامین تجهیزات شامل 108000 قطعه فیوز انفجاری 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.