بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648812
تامین مدارشکن‌ 400kV و 132kV جهت بکارگیری در منطقه فرات الاوسط
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648811
تامین تجهیزات شامل اتوترانسفورماتور 400kV جهت منطقه فرات الاوسط
تاريخ انقضا 11/03/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648632
تامین 180هزار دستگاه کنتور برق هوشمند و خدمات جهت منطقه مگالایا
تاريخ انقضا 31/03/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648629
طراحی، تامین و احداث 5 واحد بخار به ظرفیت 200MW در نیروگاه طریفاوی
تاريخ انقضا 17/05/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648628
طراحی، تامین، احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 4MW الزاره در حماه
تاريخ انقضا 10/05/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648618
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ایستگاه رادار جدید در جعلان بنی بوعلی
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648614
تامین، نصب و راه اندازی سامانه Static Excitation جهت نیروگاه رانتمبه
تاريخ انقضا 22/04/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648613
تامین 4500 فیوز قطع کننده 4پل 125A-160A جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 25/03/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.