بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645653
تامین اتصالات و کنتورهای پیش پرداخت جهت پروژه برق رسانی روستایی
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645639
طراحی، تامین و نصب پست‌ برق 230/132kV و  132/33kVمناطق مختلف
تاريخ انقضا 06/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645638
تامین تجهیزات شامل مدارشکن ژنراتور 11kV SF6 در نیروگاه 20MW رنجپور
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645446
طراحی، تامین و نصب پست‌های 220/132/33kV و 132/33kV در 2 منطقه
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645444
طراحی، ساخت، تامین و نصب سامانه ها در واحدهای 2و3و4 نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 06/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645443
تامین و اجرای پست برق 20/60/230KV به شیوه کلید در دست در لاذقیه
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645436
تامین تجهیزات شامل 125هزار مدارشکن مینیاتوری SP&N32A صنعت برق
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645435
تامین تجهیزات شامل سامانه متحرک آنالیز ترانسفورماتور جریان و ملزومات
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.