بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632636
مهندسی، تامین و احداث EPC جهت نوسازی 35 کیلومتر جاده در کاسگنجی
تاريخ انقضا 28/11/2018
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.