بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632645
احداث مجتمع ساختمانی موسسه پژوهش پزشکی جهت وزارت بهداشت
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.