بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633228
عملیات احداث جاده 2باند بیسمه – خضدار جهت سازمان بزرگراههای کشوری
تاريخ انقضا 14/12/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.