بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636341
مشاوره شامل طراحی و آماده سازی اسناد اجرای کریدور شمال بیروت
تاريخ انقضا 08/03/2019
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.