بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636342
نوسازی ساختمان 8 دبیرستان در شیراک، آبوویان، سوان، آرتیک و ایروان
تاريخ انقضا 19/03/2019
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.